Nawigacja
· Strona główna
· Nasza Parafia
· Ogłoszenia i Intencje
· Duszpasterze
· Grupy parafialne
· Historia
· Kult "Ofki"

· Kancelaria
· Sakramenty

· Galeria zdjęć
· Filmoteka
· Polecane strony

· Kontakt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze (23-26 listopada)
W najbliższy poniedziałek, 23 listopada na Jasnej Górze polscy biskupi rozpoczną doroczne rekolekcje. Ich tematem będzie w tym roku zdanie zaczerpnięte z Listu do Kolosan – „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie”. Nauki rekolekcyjne wygłosi teolog moralista i rektor Wyższego Instytutu Teologii Moralnej w Rzymie redemptorysta o. prof. Andrzej Wodka CSsR.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Jezus Chrystus królem wszechświata


W naszej parafii gościć będziemy ss. Dominikanki, które podczas Mszy powiedzą swoje świadectwo wiary, a po Mszach przed kościołem będą kwestować na swój klasztor.

Słowo „Bóg” wskazuje na Tego, od którego wszystko zależy, a który sam nie podlega nikomu. Bóg jest Stwórcą, to znaczy, że stworzył wszystko, co istnieje. Filozofowie powiedzą, że Bóg to najwyższy Byt nieskończony, który istnieje wiecznie; nie ma przyczyny, sam będąc przyczyną wszystkich bytów skończonych. Bóg jest także Panem historii, która zmierza – pomimo naszych grzechów – do przewidzianego przez Opatrzność spełnienia.

Biblia wyraża te prawdy, używając różnych określeń, w tym m.in. „Król”, „Władca”. „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem” – stwierdza prorok Daniel. „Twój tron niewzruszony na wieki” – woła psalmista. W Apokalipsie św. Jana natomiast czytamy: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który był i który przychodzi, Wszechmogący”. Bóg nie jest jednak absolutnym Despotą, lecz Wspólnotą Trzech Boskich Osób. Jezus Chrystus, którego czcimy jako Króla Wszechświata, nie wziął sam sobie władzy, ale ją otrzymał. Od kogo? Od Boga Ojca, który nie zatrzymuje niczego dla siebie, ale wszystko daje Synowi. Ta ciągła wymiana między Ojcem i Synem dokonuje się w Duchu Świętym, który jest miłością Ojca i Syna w Osobie. Królowanie Chrystusa musi być zatem widziane w perspektywie miłości i miłosierdzia. Bo Bóg jest odwieczną miłością w sobie i nieodwołalną miłością do nas. Stąd paradoks dzisiejszej Ewangelii. Jezus potwierdza, że jest Królem, w sytuacji, w której bynajmniej nie wygląda na króla. Wszak zostaje oskarżony i grozi mu śmierć. Jednak słowa: „królestwo moje nie jest z tego świata” nie oznaczają, że Chrystus nie ma władzy nad światem, ale że sprawuje ją w sposób całkowicie inny niż władcy ziemscy. Ów sposób został nam objawiony w męce krzyżowej i zmartwychwstaniu. Grzesznicy krzyżują Syna Bożego, drwią z Niego. Jezus zaś modli się do Ojca: „Przebacz im...”. Potem umiera, ale zmartwychwstaje. Tym samym pokazuje swą nieogarnioną królewską moc. Moc miłości i miłosierdzia.
W dzisiejszą uroczystość warto postawić sobie pytanie: Czy rzeczywiście uznaję, że Jezus Chrystus jest Królem mojego życia? Nie królem abstrakcyjnym, ale takim, którego panowanie dotyczy konkretnie mojej osobistej historii, moich życiowych wyborów.
Benedykt XVI w swej znakomitej książce wywiadzie „Światłość świata” przekonuje nas o „konieczności, aby Bóg znowu znalazł się na pierwszym miejscu, by słowa Boga uznać za coś realnego i pozwolić im oświecać nasze życie”. Innymi słowy, przekonuje nas do osobistego, egzystencjalnego przeżywania prawdy o Chrystusie Królu.
Nowe życie w Chrystusie - list Episkopatu na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
„Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym” – przypominają biskupi w liście pasterskim na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Będzie on odczytywany w kościołach w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 22 listopada.
Prawdopodobieństwo Boga. Rzecz o niepewności i samotności ateizmu
„Boga prawdopodobnie nie ma. Dlatego przestań się martwić i ciesz się życiem” (There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life) – takie napisy pojawiły się jakiś czas temu najpierw na londyńskich autobusach i w metrze. Wkrótce ateistyczna akcja reklamowa ruszyła także w Hiszpanii, we Włoszech, Niemczech, Australii i Kanadzie.

Reakcje, jakie wywołała w kręgach chrześcijańskich, były skrajnie różne: od oburzenia poprzez obojętność aż po akceptację i zadowolenie. Pastor George Hargreaves z Walijskiej Partii Chrześcijańskiej stwierdził, iż ateiści „strzelili sobie samobója”, gdyż słówko „prawdopodobnie” zdradza, iż nie są oni zupełnie przekonani, że Bóg nie istnieje. Także kaznodzieja Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessa, w wygłoszonym w obecności papieża Benedykta XVI wielkopiątkowym kazaniu stwierdził: „powinniśmy podziękować inicjatorom tej kampanii”, gdyż oddała ona „większą przysługę sprawie Boga aniżeli tyle naszych apologetycznych argumentów. Ukazała ubóstwo racji ateizmu i przyczyniła się do wstrząśnięcia wieloma uśpionymi sumieniami”.
Czytanie i słuchanie Słowa Bożego
Biblię można porównać do dynamitu. Odłożona na półkę jest podobna do bezpiecznie ułożonej skrzynki z materiałem wybuchowym. Biblia może być jednak źle użyta i stanowić wielkie zagrożenie – podobnie jak dynamit – nie tylko dla tego, kto bierze ją do ręki. Księga ta została dana człowiekowi, by z niej korzystał w sposób mądry. Jest to możliwe, a zagrożenie – podobnie jak w przypadku dynamitu – jest znikome, pod warunkiem odpowiedniego i odpowiedzialnego wykorzystania jej ogromnego potencjału. Jak więc czytać Słowo Boże, by owoce lektury były dobre – to temat niniejszego artykułu. W trzech kolejnych jego częściach stawiam następujące problemy:
Życzenia Prezydium KEP dla nowo zaprzysiężonego rządu
Jedność, troska o rodziny oraz ochrona najsłabszych i wykluczonych – to wartości, na które zwracają uwagę biskupi w liście gratulacyjnym przesłanym na ręce nowo zaprzysiężonej Premier Rządu RP.

Prezydium Konferencji Episkopatu życzy nowemu rządowi, aby priorytetem jego działań była służba dla dobra Ojczyzny i pomyślności wszystkich jej Obywateli. Biskupi życzą wrażliwego serca, które zawsze wsłuchuje się w głos społeczeństwa i nigdy nie pozostaje obojętne.

Pełna treść listu:
List Przewodniczącego KEP abp. Gądeckiego po zamachach w Paryżu
Warszawa-Poznań, 14 listopada 2015 r.

Eminencjo, Kardynale Vingt-Trois

Arcybiskupie Paryża,

w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce składam wyrazy współczucia oraz zapewniam o naszej solidarności z ofiarami wczorajszych zamachów w Paryżu. W sposób szczególny łączymy się w bólu z rodzinami zamordowanych i rannych oraz ze wszystkimi, którzy boleśnie przeżywają tę tragedię.

Jezus Chrystus powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14,27). Przypominam słowa Jezusa w tej tragicznej sytuacji chcąc dodać otuchy i życzyć, aby nie trwożyły się serca Fracuzów, aby nie dali się zastraszyć i zwyciężyć złu, lecz by potrafili zło dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21).

Biskupi polscy, kapłani, osoby życia konsekrowanego i katolicy w Polsce łączą się w modlitwie, aby Francja mogła cieszyć się trwałym pokojem i bezpieczeństwem jej obywateli. Modlimy się, aby nigdy więcej nie było zamachów, które są przeciw uniwersalnemu Prawu Bożemu i przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Łącząc się w bólu,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Plan spowiedzi
[ PLAN SPOWIEDZI ]

[ KLIKNIJ TUTAJ ]


Zaproszenia

CZYTAJ WIĘCEJ


Polecamy


POSŁUCHAJ RADIAwww.farny.com.pl wykonał: ALFSOFT.NET
1,281,222 unikalnych wizyt

UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglšdarki oznacza zgodę na to